Nowenna do bł. Pier Giorgia

Do poniższych rozważań można dołączyć dowolną modlitwę, np. dziesiątkę różańca.

Nowenna do bł. Pier Giorgia

Do poniższych rozważań można dołączyć dowolną modlitwę, np. dziesiątkę różańca.

Dzień pierwszy

Jezus mówi:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Wiara dana mi przez chrzest przemawia do mnie pełnym głosem: sam jeden nie dokonasz niczego, ale jeśli Bóg będzie ośrodkiem każdego twojego działania, wtedy dojdziesz do celu.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie prawdziwego ubóstwa w duchu.
Pomóż mi zrozumieć, że Bóg troszczy się o mnie i prosi w zamian o opiekę nad innymi, zwłaszcza tymi, którzy jej potrzebują. Bądź mi przewodnikiem na drodze podejmowania decyzji w moim życiu w taki sposób, by okazało się, że ważniejsze jest służenie Bogu i bliźniemu od gromadzenia dóbr materialnych i pięcia się w górę na drabinie społecznej. Obdarz mnie szczególną miłością do biednych i chorych.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest Miłośnikiem biednych, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego dobrobytu. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (opowiedz o swojej intencji)

Dzień drugi

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Nasze życie, aby być chrześcijańskim, musi być nieustanną ofiarą, która jednak nie ciąży nam, jeśli tylko pomyśli się, czym są te nieliczne lata przeżyte w bólu w porównaniu ze szczęśliwą wiecznością, gdzie radość nie będzie miała ni miary, ni końca i gdzie znajdziemy pokój, jakiego nawet niepodobna sobie wyobrazić.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie, że jeśli chcę doznać prawdziwej radości, muszę wpierw zapłakać. Ukaż mi, jak stawić czoło smutkowi, a nie unikać go lub udawać, że nie istnieje. Pomóż mi wejść w każdy obecny smutek, aby moja dusza mogła się oczyścić i wypełnić Bożym pokojem.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest Pocieszycielem, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przedstaw swoją prośbę)

Dzień trzeci

Jezus mówi:

„Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Przemocą sieje się nienawiść i zbiera się potem nieszczęsne owoce takiego siewu. Z miłosierdziem sieje się w ludziach pokój, lecz nie pokój tego świata, ale prawdziwy pokój, jaki może dać tylko wiara w Chrystusa, spajając nas więzami wzajemnego braterstwa.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie domagać się prawego dziedzictwa jako dziecko Boga i spadkobierca Jego Królestwa. Pokaż mi swoim własnym przykładem, jak być powściągliwym w gniewie i łagodnym w kontaktach z innymi. Pomóż mi ukazywać pokój Jezusa Chrystusa przez mówienie słów pokoju i poprzez życie duchem pokoju.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest cichy i pokornego serca, o to, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (powierz mu swoją sprawę)

Dzień czwarty

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Jak niezmiernie cenną rzeczą jest zdrowie, którym się cieszymy. Powinniśmy je oddać w służbie tym, którzy go nie mają, gdyż w przeciwnym razie zdradzilibyśmy ten wielki dar Boży.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, pomóż mi szukać Bożej sprawiedliwości, Jego planu dla mojego życia i dla zbawienia świata. Pokaż mi drogę do pełnego poddania się miłości, abym niczego więcej nie pragnął oprócz służenia Panu i Jego Królestwu. Prowadź mnie do stołu miłości, gdzie będę zaspokojony.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest prawy i sprawiedliwy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (powiedz, o co prosisz)

Dzień piąty

Jezus mówi:

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Św. Paweł mówi: „Miłość Chrystusa przynagla nas”. Bez tego ognia, który powoli powinien wypalać naszą osobowość, aby nasze serca biły tylko dla cierpień innych ludzi, nie bylibyśmy chrześcijanami, a cóż dopiero katolikami.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, przez przykład twojego miłosierdzia naucz mnie, jak otworzyć moje serce dla potrzebujących, a szczególnie dla ubogich i chorych. Ukaż mi, jak otaczać miłosierdziem zarówno przyjaciół, jak i wrogów, tych, którzy mnie kochają, jak i tych, którzy tego nie czynią. Pomóż mi być odbiciem Bożego miłosierdzia, szczególnie w słowach i w przebaczeniu.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest łaskawy, miłosierny i sprawiedliwy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego dobrobytu. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przekaż mu swoją prośbę)

Dzień szósty

Jezus mówi:

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Proszę, módl się trochę za mnie, aby Bóg dał mi żelazną wolę, która się nie ugnie i nie zawiedzie Jego zamysłów.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, prowadź mnie ścieżką czystości, bowiem tylko ci, którzy są czystego serca, mogą oglądać twarz Boga. Pomóż mi być wiernym przymierzu, które zawarłem z Bogiem na chrzcie świętym. Chcę być zawsze lojalny wobec Jego przykazań i w ten sposób ofiarować mu szczere uwielbienie. Swoim życiem pokaż mi, jak być człowiekiem mającym jedno niepodzielne serce i jak całkowicie i bez zastrzeżeń poświęcić się głoszeniu Królestwa Bożego tutaj na ziemi.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest czystą miłością i świętością, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (opowiedz mu, o co prosisz)

Dzień siódmy

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Składam ci najlepsze życzenia, raczej tylko jedno, ale myślę, że jedyne, jakie prawdziwy przyjaciel może złożyć drogiemu przyjacielowi: pokój Pański niech zawsze będzie z tobą, bo jeśli co dzień będziesz posiadał pokój, zaiste będziesz bogaty.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, pomimo codziennych zmagań odnalazłeś pokój przez coraz pełniejsze odkrywanie, że można czuć się na swoim miejscu w pracy, nauce, zabawie, w modlitwie prywatnej i wraz z innymi, w ciszy i w piosence, w śmiechu i w poważnych rozmowach z przyjaciółmi. Prowadź mnie do wewnętrznego pokoju, który uczyni mnie zdolnym do dzielenia się nim z innymi.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest naszym pokojem, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (proś odważnie i ufnie)

Dzień ósmy

Jezus mówi:

„Błogosławieni, którzy cierpią prześladowania dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo niebieskie”.

Piotr Jerzy odpowiada:

Życie bez wiary, bez dziedzictwa, którego się broni, bez trwałej walki o prawdę – to nie jest życie, lecz wegetacja.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, naucz mnie zachować milczenie w obliczu osobistego poniżenia i niesprawiedliwej krytyki. Pokieruj mną, abym miał taką odwagę stania po stronie Bożej prawdy, jaką ty miałeś. Pomóż mi być wiernym Bogu we wszystkim, aby Jego wola dokonała się w moim życiu i przez nie. Pokaż mi, jak wytrwać w walce o to wszystko, co jest dla mnie święte i prawe.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który jest źródłem łaski i prawdy, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przedstaw swoją prośbę)

Dzień dziewiąty

Jezus mówi:

„Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają, prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, gdyż wasza nagroda jest w niebie”.

Piotr Jerzy odpowiada:

My, którzy przez łaskę Boga jesteśmy katolikami, musimy uzbroić się do walki, którą z pewnością będziemy musieli stoczyć, aby wypełnić nasze powołanie i ofiarować naszemu krajowi, w niezbyt odległej przyszłości, szczęśliwsze dni i moralnie zdrowe społeczeństwo. Aby to osiągnąć, musimy stale się modlić o otrzymanie łaski od Boga, bez której wszystkie nasze wysiłki staną się bezużyteczne.

Nasza modlitwa:

Błogosławiony Piotrze Jerzy, pokaż mi, jak znieść cierpliwie wszelkie przeciwności. Pomóż mi zaakceptować cierpienie, które zadają mi inni z powodu mego pragnienia bycia wiernym Jezusowi.
Błogosławiony Piotrze Jerzy, proszę o twoje wstawiennictwo u Boga, który ochrania niewinnych, abym otrzymał wszystkie niezbędne mi łaski dla doczesnego i wiecznego szczęścia. Z ufnością zwracam się o twoją pomoc w mojej obecnej potrzebie (przypomnij mu, czego ci potrzeba)

Inne modlitwy:
Litania | Nowenna | Modlitwa przyjaciela | Modlitwa studenta | Modlitwa sportowca

Życiorys | Kult | Modlitwy | Multimedia | Peregrynacja | Kontakt z nami