Modlitwy

Przejdź od wiedzy do czynu. Chcesz żyć jak Frassati? Poproś go o pomoc, on nie będzie zwlekał.