Litania do bł. Pier Giorgia

Jej autorem jest ks. Timothy Deeter z USA.

Litania do bł. Pier Giorgia

Jej autorem jest ks. Timothy Deeter z USA.

Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste usłysz nas! Chryste wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo – módl się za nami.
Wszyscy aniołowie i święci – módlcie się za nami.

Błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati – módl się za nami.
Kochający synu i bracie – módl się za nami.
Podporo rodzinnego życia – módl się za nami.
Przyjacielu nieprzyjaciół – módl się za nami.
Najbardziej chrześcijański z naszych towarzyszy – módl się za nami.
Przywódco młodzieży – módl się za nami.
Pomagający potrzebującym – módl się za nami.
Nauczycielu miłości – módl się za nami.
Opiekunie ubogich – módl się za nami.
Pociecho chorych – módl się za nami.
Sportowcu Bożego Królestwa – módl się za nami.
Zdobywco gór życia – módl się za nami.
Obrońco prawdy i cnoty – módl się za nami.
Przeciwniku każdej niesprawiedliwości – módl się za nami.
Dobry obywatelu swojego narodu – módl się za nami.
Lojalny synu Kościoła i narodu – módl się za nami.
Oddany synu Maryi – módl się za nami.
Gorliwy czcicielu Eucharystii – módl się za nami.
Żarliwy miłośniku Pisma Świętego – módl się za nami.
Oddany naśladowco św. Dominika – módl się za nami.
Zapalony czcicielu św. Pawła – módl się za nami.
Apostole modlitwy i postu – módl się za nami.
Przewodniku ku głębokiej miłości do Jezusa – módl się za nami.
Gorliwy w pracy i nauce – módl się za nami.
Silna ochrono niewinności – módl się za nami.
Radosny we wszystkich okolicznościach życia – módl się za nami.
Pilnie strzegący czystości – módl się za nami.
Cichy w bólu i cierpieniu – módl się za nami.
Wierny obietnicom chrztu świętego – módl się za nami.
Wzorze pokory – módl się za nami.
Przykładzie bezstronności – módl się za nami.
Zwierciadło posłuszeństwa – módl się za nami.
Człowieku ośmiu błogosławieństw – módl się za nami.
Patronie studentów – módl się za nami.


Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Módl się za nami, błogosławiony Piotrze Jerzy Frassati.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się.
Boże, nasz Ojcze, Ty obdarzyłeś młodego Piotra Jerzego Frassatiego radością spotkania z Chrystusem i życiem zgodnym z wyznawaną przez niego wiarą w służbie ubogim i chorym; przez jego wstawiennictwo udziel także nam łaski wspinania się jak on szlakiem ewangelicznych błogosławieństw i naśladowania go w zapale szerzenia w społeczeństwie ducha Ewangelii. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Inne modlitwy:
Litania | Nowenna | Modlitwa przyjaciela | Modlitwa studenta | Modlitwa sportowca

Życiorys | Kult | Modlitwy | Multimedia | Peregrynacja | Kontakt z nami